وزارت خارجه امارت اسلامی خبر داده که امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه با حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و گفتگو کرده است.

حافظ ضیا احمد تکل، سخنگوی وزارت امور خارجه روزشنبه، ششم جوزا با نشر توییت تایید کرده که در این دیدار در کنار رودخانه هیرمند، سایر موضوعات دوجانبه نیز بحث صورت گرفته است.

سفیر جمهوری ایران با اشاره به نشست دوحه تصریح کرده که هیئت ایرانی در این نشست از افغانستان دفاع کرده است.

در ادامه امیرخان متقی با اشاره بر روابط خوب میان دو طرف درباره وضعیت از سرگیری روند انتقال زندانیان، تعلیق اعدام زندانیان محکوم به اعدام،  تسهیل صدور بر شهروندان افغانستان و آب رودخانه هیرمند گفتگو کرده است.

به گفته آنها، در این دیدار دو طرف بر مدیریت مرزهای ایران و افغانستان تاکید کرده اند.

هنوز جزییات بیشتر این دیدار که گفته میشود روی موضوع حقابه ایران از دریایی هلمند صورت گرفته ارایه نشده است.

پیش از این نیز سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی خطاب به مقام های ایران تاکید کرده بود که افغانستان به حقابه ایران براساس معاهده ۱۳۵۱ متعهد بوده و از این کشور خواسته بود تا به این تعهدات پابند باشند.

لازم به ذکر است که سفیر ایران در کابل پیش از این با برخی از رهبران امارت اسلامی دیدار کرده است.