منابع محلی ننگرهار می گویند بر اثر حادثه ترافیکی در جاده کابل ـ ننگرهار شش تن جان باخته و دو تن دیگر زخمی شدند.

این رویداد روزجمعه، پنجم جوزا در سرک کابل ـ ننگرهار در منطقه پلچرخی رخ داده است.

به گفته منابع موتر نوع سراچه به دلیل سرعت زیاد از جاده منحرف و واژگون شده است.

 این در حالی است که اخیرا حوادث  ترافیکی در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است.

ازسوی هم دلیل اصلی  حادثات بی احتیاطی رانندگان، نامناسب بودن جاده، سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی است.

پیش از این نیز بر اثر حوادث ترافیکی در افغانستان مردان، زنان و کودکان نیز جان خود را از دست می دهند.