اداره خط آهن افغانستان ادعا کرده که از آغاز الی ختم ماه ثور۴۲۷ هزارو ۵۹۵ تُن متریک کالا از طریق خطوط آهن افغانستان صادر شده است.

این اداره روزجمعه، پنجم ثور با نشر توییت گفته که این کالا‌ها از بندر حیرتان ـ مزارشریف، آقینه، تورغندی و خواف ـ هرات صورت گرفته است.

براساس گراف نشر شده از سوی این اداره از مجموعه ۴۲۷ هزار ۵۹۵ تُن انتقالات؛ ۳۴۶ هزار و ۸۶۲ تُن از طریق خط آهن حیرتان ـ مزارشریف، ۲۳ هزارو ۶۳۵ تُن خط‌ آهن آقینه، ۵۶هزارو۴۴۳ تُن خط آهن تورغندی و ۶۵۵ تُن خط آهن خواف صادر شده است.

پیش ازاین نیز اداره خط آهن افغانستان اعلام کرده بود که از تاریخ ۲۲ الهی ۲۸ ثور از طریق خطوط آهن افغانستان ۱۰۵ هزارو ۴۰۰ تُن متریک انتقالات صورت گرفته است.

به گفته این اداره این اموال شامل اموال نفتی، غیرنفتی و سایر مواد بوده است.  

در اخیر اداره خط آهن افغانستان تاکید کرده این اداره در تلاش است تا شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت‌‌های بهتری را برای بازرگانان فراهم کند.

این در حالی است که به گفته وزارت صنعت و تجارت افغانستان ارزش کالا‌های صادر شده از کشور در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱.۹ میلیارد دالر می رسد.

صادرات افغانستان شامل کالا‌های همچون زغال سنگ، میوه خشک و تازه، پنبه و سبزیجات بیشتر به کشور همجوار افغانستان شامل پاکستان، هندوستان، ازبکستان، چین، ایران و امارت متحده عربی صورت می گیرد.