وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی اعلام کرده است که هارون سعیدی را به حیث اتشه تجارتی جدید سفارت افغانستان در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان تعیین کرده است.

این وزارت روز شنبه، ششم جوزا  با نشر رشته تویتی نوشته که فضل محمد صابر، سرپرست سفارت افغانستان در عشق آباد طی مراسمی که به مناسبت معرفی اتشه جدید این سفارت برگزار شده بود بر نقش تجارت و سرمایه‌گذاری در توسعه روابط و همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان تاکید کرده است.

هارون سعیدی طی این مراسم که با حضور سفیر افغانستان مقیم در عشق آباد و شماری از سرمایه‌گذاران برگزار شده بود رسما به عنوان اتشه تجاری سفارت معرفی شد.

اتشه‌های تجارتی مکلف‌اند تا در بخش‌های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری و ایجاد ارتباط و تامین هماهنگی میان وزارت تجارت و صنایع و مراکز مطالعات تجارتی در کشور میزبان به هدف انجام تحقیقات و برگزاری برنامه های ارتقا ظرفیت کار نمایند.