نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان از رسیدن یک محموله‌ی کمکی حاوی ادویه و تجهیزات طبی این اتحادیه به کابل خبر داد و افزود که این کمک ها متوقف نخواهد شد.

این نمایندگی روز چهارشنبه، نهم حمل با نشر توییتی از ارسال تجهیزات طبی و ادویه که در افغانستان بیشتر مورد نیاز است خبر داد و گفت که از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۸ بسته کمکی طبی از سوی این اتحادیه به افغانستان کمک شده است.

پیش از این نیز سازمان جهانی بهداشت از ارسال یک بسته کمکی اتحادیه اروپا به کابل خبر داده گفته بود که این بسته‌های کمکی در بهبود سلامت جان شماری زیادی از مردم در افغانستان نقش دارد.

این در حالی است که که بعد از رویکار آمدن امارت اسلامی بخش‌ خدمات طبی افغانستان نیز مثل سایر بخش‌ها با چالش‌هایی مواجه شده است.