دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل وضعیت زنان در افغانستان را «آغاز جنگ بر ضد زنان» خواند و افزود که امارت اسلامی «زنان را در جایگاه شهروندان درجه دوم قرار داده است.»

اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در حاشیه نشستی که به‌منظور نشر گزارش سالانه این سازمان برگزار شده بود به رسانه «آر اف آی» گفت که «بازگشت طالبان به قدرت» حقوق بشر را در افغانستان با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

به گفته‌ی او «در سال ۲۰۲۲ وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم‌تر شده.» او فزود که ارزیابی‌های سازمان عفو بین‌الملل با توجه به وضعیت زنان، وضعیت اقلیت‌ها و با توجه به وضعیت کلی رفاه مردم در سال ۲۰۲۲ «به‌ شدت وخیم» شده است.

همچنان خانم اگنس کالامار گفت که «طالبان در سال ۲۰۲۲ مجموعه‌ای از اقدامات را روی دست گرفت که واقعا زنان را در جایگاه شهروندان درجه دوم قرار داد.»

او تاکید کرد که زنان و دختران زیر حاکمیت امارت اسلامی آزادی‌های شخصی‌شان برای تحصیل، کار، آموزش و گشت وگذار را از دست‌داده‌اند و «مجموعی از حقوق دیگر زنان نیز با خطر روبرو است.»

دبیرکل سازمان ملل مجموعی از این اقدامات را که منجر به سلب آزادی‌های زنان شده نگران کننده خواند و افزود که «برای ما وضعیت زنان در افغانستان مثل آغاز جنگ بر ضد زنان است.»

به گفته‌ی او وضعیت حقوق بشر در افغانستان پس از رویکار آمدن امارت اسلامی به رغم دو دهه رشد چشم‌گیر عقب‌گرد فاحش داشته که با سرکوب فعالان حق زن، شکنجه‌ی مردم و اعمال سیاست‌ها و برخوردهای زن‌ستیزانه همراه شده است.