صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) گفته که تداوم محرومیت دختران از آموزش و تحصیل در افغانستان بیش از یک میلیون دختر را ناامید ساخته است.

یونیسف روز چهارشنبه، نهم حمل نتیجه‌ی مصاحبه با دخترانی در سراسر افغانستان را منتشر کرده و تمام مصاحبه شوندگان گفته‌اند که تداوم ممنوعیت آموزش آنان را دلسرد ساخته است.

این نهاد گزارش داده که «کودکان در سراسر افغانستان کوله پشتی، یونیفورم و قلم خود را برداشتند و از بازگشایی مکاتب در ماه مارچ پس از تعطیلات طولانی زمستان خوشحال شدند» و در ادامه افزوده که برای 1 میلیون دختر، سال جاری فقط امیدها و رویاهای خرد شده را نوید می‌دهد، زیرا امارت اسلامی بار دیگر از رفتن دختران به مکاتب جلوگیری می‌کنند.

یونیسف به نقل از آرزو گزارش داده که « بیش از 540 روز است که در کلاس درس نبوده ام. در حال شمارش هستم. اگر مکاتب باز نشوند، باید به شمارش ادامه دهم و این افسردگی ادامه خواهد داشت.»

واکنش‌های جهانی در قبال ممنوعیت آموزش زنان در افغانستان زمانی افزایش یافت که با آغاز سال تعلیمی دختران برای دومین سال متوالی نتوانسته اند به مکتب بروند.

پیش از این نیز یونیسف به مناسبت سال تعلیمی در افغانستان از امارت اسلامی خواسته بود تا «هرچه زودتر» به دختران اجازه رفتن به مکتب را بدهند.