کابینه امارت اسلامی در ۲۹مین جلسه خود به وزارت فواید عامه وظیفه سپرده تا در هر صد کیلومتری مسیر شاهراه‌های کشور یک باب مسجد اعمار کند.

این کابینه تاکید کرده که هر باب مسجد باید برای نمازگزاران ذکور و اناث محل جداگانه با تمام ملحقات داشته باشد.

۲۹مین نشست کابینه روز چهارشنبه، نهم حمل برگزار شده و اداره امور امارت اسلامی گفته مالکان تانک‌های تیل که مسیر شاهراه‌های بزرگ موقعیت دارد در امر اعمار مساجد ترغیب شود.

از طرف دیگر، امارت اسلامی تصمیم دارد که در شهر کابل مساجد جدید اعمار کند. در نشست کابینه بخاطر اعمار مساجد جدید در شهر کابل به هیئت تحت رهبری معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف وظیفه سپرده شد تا جهت اعمار مساجد موقعیت‌های مناسب را انتخاب نموده و به جلسه کابینه ارائه نماید.

از وقتی که امارت اسلامی رویکار آمده ساختن مساجد با هزینه‌های گزاف یکی از دغدغه‌های مطلوب آنان بوده اما مکاتب همچنان به روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است و فقر نیز گسترش بی‌سابقه داشته است که به آن اصلا توجه نشده.

امارت اسلامی از بدو رویکار آمدن تا ماه قوس سال ۱۴۰۱ خورشیدی  ۴۰۰ مسجد در کابل، ۱۱۴ مسجد در بدخشان، ۱۴۷ مسجد در میدان‌وردک، ۱۳۲ مسجد در لوگر، ۱۷۱ مسجد در پروان و ۱۸ مسجد در ارزگان فعال ساخته بود.