برنامه جهانی غذا از گسترش فقر در افغانستان هشدار داده و افزود که اگر در روز‌های آینده کمک‌های فوری دریافت نکنند ۹ میلیون نفر در افغانستان گرسنه خواهند ماند.

برنامه جهانی غذا روز سه‌شنبه، هشتم حمل با نشر توییت یکبار دیگر از قطع کمک‌های غذایی و تبعات که منجر به بحران گرسنگی در افغانستان می‌شود هشدار داد.

به گفته این نهاد مردم افغانستان حالا با موجی از گرسنگی مقابل شده و قطع کمک‌های مالی برای رسیدگی به این بحران و عبور از فاجعه‌ی انسانی خواهد بود.

در همین حال دیوید بسلی، رییس سازمان جهانی غذا گفته است که «جهان نمی تواند در این لحظه از بحران بی سابقه به مردم افغانستان پشت کند»

گفتنی است که سازمان جهانی غذا پیش از این نیز از افزایش گرسنگی در افغانستان هشدار داده گفته بود در حال حاضر برنامه جهانی غذا با کمبود ۹۳ میلیون دالر برای ماه‌های مارچ و اپریل رو به رو است.

همچنین شیاووی لی، ریس برنامه جهان غذا در بخش افغانستان نیز در مصاحبه با رویترز گفته در صورتی که ما نتوانیم دوباره این کمک‌ها را دریافت کنیم با «بدترین سناریو» روبه رو خواهیم شد.

این در حالی است که سازمان ملل متحد نیز از بحران‌های انسانی، اقتصادی، اقلیمی و مالی هشدار داده گفته بود ۶ میلیون نفر جمعیت افغانستان با خطر «گرسنگی حاد یا قحطی» مواجه هستند.