وزارت دفاع امارت اسلامی می‌گوید که قوای هوایی این وزارت یک فروند هواپیمای روسی نوع (AN-32B) را ترمیم کرده است.

این وزارت به روز یک‌شنبه (6 حمل) با نشر پیامی در توییتر گفته که این هواپیمای روسی از سوی تیم انجنیری و تخنیکی قوای هوایی این وزارت ترمیم و فعال شده است.

وزارت دفاع امارت اسلامی همچنان گفته که پرواز آزمایشی این هواپیمای ترمیم شده موفقیت آمیز بوده است.

این وزارت گفته که چندی قبل نیز ۳۰۰ واسطه نقليه تخریب شده در قول اردوی ۲۰۵ البدر این وزارت ترميم شده است.

براساس خبرنامه این واسطه‌های نقلیه نظامی که تخریب و غیر قابل استفاده بودند پس از ترمیم آماده استفاده اند.