مقام‌های امارت اسلامی می‌گویند که روند ساده‌سازی پروسه توزیع شهادت‌نامه برای فارغان صنف دوازدهم آغاز شده است.

اداره امور امارت اسلامی روز دوشنبه، هفتم حمل گفته که نشست مشترک میان این اداره و وزارت معارف در کابل به هدف تسهیل پروسه توزیع شهادت‌نامه برای فارغان صنف دوازدهم دایر شده است.

در خبرنامه به نقل از مولوی عبدالخالق صادق، معین تضمین کیفیت وزارت معارف آمده که مشکلات بجا مانده از شش سال گذشته در زمینه توزیع شهادت‌نامه‌ها مانع ایجاد کرده و این پروسه را به بن‌بست مواجه کرده است.

آقای صادق گفته است که این اداره در تلاش است تا سهولت‌های را در پروسه توزیع شهادت‌نامه‌ها ایجاد کند تا متقاضیان بتوانند به‌سادگی و در مدت زمان کم شهادت‌نامه بگیرند.

مولوی صبغت الله وصیل، رییس بخش شهادت‌نامه‌های وزارت معارف در این نشست گفت که در جریان سال گذشته ۲۵۰ هزار شهادت‌نامه از سوی این اداره برای متقاضیان توزیع شده است.

به گفته آقای وصیل یک میلیون شهادت‌نامه سفید از سوی یونیسف به چاپ رسیده و آماده توزیع است.

رییس بخش شهادت‌نامه‌های وزارت معارف افزود که نتائج و اسناد ۷میلیون تن از فارغان بیرون مرزی به هدف حفاظت شامل سیستم شده و این پروسه در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

گفتنی است که اخذ شهادت‌نامه فراغت صنف دوازده به دلیل موجودیت شمار زیاد متقاضیان و کمبود امکانات و پرسنول در اداره مربوطه یک پروسه‌ جنجالی و پرچالش برای فارغان صنف دوازدهم شمرده می‌شود که برای هر متقاضی زمانی زیادی را در بر می‌گیرد و همواره شکایت‌های در این زمینه وجود دارد.