روزنامه وال استریت ژورنال با نشر گزارشی مدعی شده که با بسته شدن مکاتب بروی دختران در افغانستان، مکاتب مخفی در سراسر افغانستان افزایش یافته و برخی از اعضای امارت اسلامی نیز دختران‌شان را برای آموزش به این صنف‌های مخفی، می‌فرستند.

وال استریت ژورنال گفته که برخی از مقام‌های طالبان به دختران خود اجازه داده‌اند که برای ادامه تحصیل در این صنف‌های مخفی شرکت کنند.

در همین حال دختران دانش آموز که در آستانه سومین سال محرومیت شان از تعلیم به سر می‌برند در واکنش به نشر خبر این اقدام اعضای امارت اسلامی می گویند که این اقدام آنان نشان‌دهنده اهمیت آموزش و تحصیل دختران است.

فرزانه یک تن از دانش آموزان در پایتخت می‌گوید، چنانچه این گزارش رسانۀ خارجی واقعی باشد، این امر نشاندهنده آن است که اعضای امارت اسلامی به اهمیت آموزش دختران پی برده اند. لذا او از امارت اسلامی می‌خواهد که با بازکردن دروازه‌های مکاتب به دختران کشور اجازۀ تعلیم بدهند.

فرزانه در صحبت با خامه پریس گفت: “دو سال قبل، در زمان حضور دوباره امارت اسلامی مه صنف هشت مکتب بودم و اگر مکاتب ما بسته نمی‌شد حالی صنف ده بودم. حالی که میشنوم اعضای امارت دخترای خوده د آموزشگاه‌های مخفی روان می‌کنند، این نشان دهنده اِی گپ است که دختران هم نیاز به آموزش دارند. وقتی چنین عقیده دارند چرا برای دیگر دختران اجازه نمی‌دهند که مکتب و دانشگاه بروند؟!”

این دانش آموز مکتب از آن عده از اعضای امارت اسلامی که معتقد به آموزش و تحصیل دختران هستند می‌خواهد که برای متقاعد کردن مسئولین امارت اسلامی در زمینه فعالیت دوباره مکاتب در کشور تلاش کنند.

فرزانه در ادامه صحبت‌هایش افزود: “این کار اعضای امارت اسلامی نشان دهنده آن است که آنها به اهمیت حق تحصیل دختران پی بردند اما این حق دخترا را به گروگان گرفتند و از آن به عنوان آله فشار برای رسیدن به اهداف سیاسی شان استفاده می‌کنند.”

او افزود: “خواست ما از اعضای امارت اسلامی این است، همو قسمی نمیخواهند این حق (حق آموزش) از دخترای خودشان گرفته شوه، دروازه مکاتب و دانشگاه‌ها را بروی دیگر دختران نیز باز کنند. آنها باید برای رسیدن به خواست‌های سیاسی شان از ابزراهای دیگه استفاده کنند.”

در گزارش این روزنامه که اخیرا منتشر شده آمده است که با ممنوعیت آموزش دختران از سوی امارت اسلامی، مکاتب مخفی، اغلب در خانه‌ها، در سراسر افغانستان به فعالیت آغاز کرده است.

در گزارش آمده که برخی از صنف‌های زیرزمینی پس از افشا شدن مسدود شده اما بسیاری آنان با وجود محدودیتها به فعالیت‌ شان ادامه داده‌اند.

در ماه عقرب سال گذشته نیز روزنامه واشنگتن پست نیز گزارشی را خصوص استفاده دختران از مکاتب زیرزمینی در کابل و برخی از شهرهای دیگر افغانستان منتشر کرده بود.

اکنون بیش از ۵۵۰ روز است که مکاتب دخترانه مسدود است. در سال جدید تعلیمی نیز دختران با دروازه‌های بسته مکاتب مواجه شدند در حالی که انتظار می‌رفت این محدودیت در نتیجه فشارهای بین المللی برداشته شود.

وال استریت ژورنال همچنان گفته که رهبر امارت اسلامی حتی از درون این گروه به خاطر منع آموزش دختران زیر فشار شدید قرار دارد. این روزنامه ادعا کرده که در دو دهه گذشته (طالبان نیزتغییر کرده اند) و زندگی و سفر برخی از اعضای امارت در خارج از افغانستان سبب این تغییر شده است. کشورهای مثل پاکستان که هم مردان و هم زنان می‌توانند تحصیل کنند.

همزمان گروهی از دختران در کابل با راه‌اندازی یک راه پیمایی خواهان همگانی شدن تعلیم و تحصیل و بازشدن مکاتب بروی دختران در کشور شدند.