اتحادیه اروپا از افزایش درخواست پناهندگان به کشور‌های اروپایی نسبت به سال گذشته خبر داده می گوید تعداد درخواست کنندگان نسبت به سال پیشتر ۶۴ درصد بیشتر شده که از میان اوکراین بیشترین درخواست کنندگان را داشته است.

اداره احصاییه اتحادیه اروپا گزارشی را نشر کرده که نشان می دهد شمار درخواست کنندگان پناهندگی به اروپا نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که از این میان در سال گذشته بیش از چهار میلیون شهروند اوکراین به کشور‌های اروپایی پناه برده اند.

پس از اوکراین، شهروندان سوریه بیشترین امار را تشکیل می دهد و به دنبال آن افغانستان قرار داشته که در جریان سال گذشته، بیش از ۱۱۳ هزار افغان در کشور‌های اروپایی در خواست پناهندگی داده اند.  

در همین حال بر اساس آمار‌های نشر شده در سال ۲۰۲۱ میلادی، بیش از ۸۸۱ هزار تن درخواست پناهندگی به کشور‌های اروپایی داده بودند.

بر اساس گزارش‌ های قبلی رسانه‌های آلمانی یک سوم متقاضیان پناهندگی در آلمان از سوریه،‌پس از آن افغانستان ۱۷ درصد، ترکیه ۱۰ درصد و عراق ۶ درصد در خواست کنندگان را تشکیل می داد که از این میان آلمان با ۲۲۶ هزار و ۴۶۷ در صدر کشور‌های درخواست کنندگان را داشت.

این در حالی است مهاجرت افغان‌‌ها از طریق مرز‌های غیرقانونی به اروپا به ویژه آلمان به دلیل اقتصادی، فقر و امنیت  در حال افزایش بوده و پس از طی نمودن مسیر‌های دشوار و مرگ‌بار هنوز هم اشتیاق برای مهاجرت به اروپا میان افغان‌ها وجود دارد.

در همین حال  براساس برآورد‌ها در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۴۲ هزار و ۸۰۰ مهاجر غیرقانونی افغان از مسیر مدیترانه شرقی گذشته اند.