وزارت امور خارجه امارت اسلامی گفته که هیات این وزارت از قونسلگری افغانستان در «خاروخ» تاجیکستان بازدید کرده است.

قهار بلخی، سخنگوی وزارت امور داخله امارت اسلامی روز شنبه پنجم حوت در رشته تویتی از دیدار هیات این وزارت به ریاست محمد موسی امیری، رییس مالی و اداری وزارت امور خارجه امارت اسلامی از «خاروخ» مرکز بدخشان تاجیکستان خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه امارت اسلامی گفته است که این هیات ضمن ارزیابی امور قونسلی افغانستان در این کشور از تعمیر قونسلگری افغانستان در خاروخ تاجکستان که در نتیجه برف‌کوچ اخیر آسیب دیده بود بازدید کرده اند.

این هیأت در حالی از این نمایندگی سیاسی افغانستان در خاروخ  تاجکستان  بازدید کرده که تا اکنون این کشور سفارت افغانستان را به امارت اسلامی واگذار نکرده است.

هرچند که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی در یک مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی گفته است که سفارت افغانستان در تاجکستان به دستور آنان کار می‌کند و در تازه‌ترین تصمیم ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجکستان  به دستور امارت اسلامی از این سمت برکنار شده است.