ارزیابی که امنیت جهانی آب سازمان ملل منتشر کرده نشان می‌دهد که از هر چهار نفر در جهان، سه نفر با کمبود آب مواجه‌اند و عدم دسترسی به آب زندگی ۷.۸ میلیون تن در ۱۸۷ کشور را متاثر خواهد کرد.

کنفرانس آب سازمان ملل به منظور ارزیابی فوریت رسیدگی به بحران آب در هفته گذشته برگزار شده بود و شارلوت مک آلیستر، یکی از کارشناسان آب سازمان ملل گفته که اگر زندگی انسان‌ها از لحاظ دسترسی به آب صحی ایمن نباشد، اکوسیستم‌های آب شیرین، معیشت سالم و رفاه بشری به خطر می‌افتد.

طبق یافته‌های کارشناسان آب سازمان ملل، ۷۸ درصد از نفوس جهان یا ۶.۱ میلیارد تن از کل جمعیت جهان در کشورهای زیست دارند که از دست‌رسی به آب کافی برخوردار نیستند.

در مجموع ۳۳ کشور کمتر توسعه یافته با بحران آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند که از این میان افریقا با کمترین سطح دسترسی به آب مواجه است.

افغانستان نیز یکی از کشورهایی است که با بحران کمبود آب مواجه است و نیز این کشور در فهرست شش کشوری قرار دارد که از کمترین سطح آمادگی با این بحران ارزیابی شده‌اند.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) در قبلا گزارش داده بود که 93 درصد از کودکان در افغانستان دسترسی ضعیفی به آب سالم داشته و یا اصلاً هیچ دسترسی ندارند.