زلمی خلیل‌زاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در پیام توییتری به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان از امارت اسلامی خواسته که هرچه زودتر تاریخی را برای بازگشایی موسسات تحصیلی بروی دختران تعیین کند.

پس از آغاز سال جدید تعلیمی – تحصیلی در افغانستان بسته بودن دانشگاها و مکاتب متوسطه و لیسه بروی دختران، آقای خلیل‌زاد در توییتش گفته که امارت اسلامی باید در آینده بسیار نزدیک تاریخ موثق را برای بازگشایی این مؤسسات تحصیلی برای زنان و دختران تعیین کنند.

آقای خلیلزاد در دوره گفتگوهای صلح با امارت اسلامی مسئولیت هیأت گفتگو کنندهٔ امریکایی را بعهده داشت و مردم افغانستان شرایط کنونی افغانستان را ثمره گفتگوها و تصمیمات او می‌دانند.

او در پیام توییتری اش صمن تبریکی ماه مبارک رمضان، این ماه را ماه تعامل و مهربانی خوانده و گفته است که در افغانستان، امارت اسلامی باید در مورد رفتار خود با زنان و دختران افغان و پیامدهای پالیسی شان برای این کشور تأمل کنند.

نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در ادامه یادآور شده که” اجازه ندادن آنها به مکاتب ثانوی و پوهنتونها نه تنها ظالمانه است، بلکه حقوق اسلامی شان را زیر پا می کند.”

اقای خلیل‌زاد در ادامه حرف‌هایش از امارت اسلامی خواسته که باید در آینده بسیار نزدیک تاریخ موثق را برای بازگشایی مؤسسات تحصیلی برای زنان و دختران تعیین کنند.

گفتنی است که قرار بود در سال جدید تعلیمی و تحصیلی، مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها ها بروی دختران بازگشایی شود اما به نظر می‌رسد که این محدودیت هنوزهم ادامه دارد.