سفارت جاپان در کابل از بسته بودن مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران در آغاز سال نو تعلیمی ابراز تأسف کرده‌است.

 این سفارت به تازگی گفته‌ است که جاپان به کمک‌های خود به افغانستان در زمینه آموزش ادامه خواهد داد و امیدوار است دختران به‌زودی به مکاتب و دانشگاه‌ها بازگردند.

سفارت جاپان تاکید کرده که باید فرصت‌های تعلیمی یکسان برای دانش‌آموزان دختر و پسر داده شود، زیرا این امر برای آینده افغانستان ضروری‌است.

در همین حال هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین امریکا نیز با محکوم کردن ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان گفته که امارت اسلامی تنها به پسران افغان اجازه آموزش داده است.

هیلاری کلینتون گفته که دختران افغان باید به مکتب بازگردند. او در صفحه‌ی تویتر خود به حمایت دختران افغان از هشتک «بگذارید دختران افغان درس بخوانند» استفاده کرده ‌است.

گفتنی است که امارت اسلامی پس از تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت های زیادی بر زنان و دختران افغانستان وضع کرده است.