وزیر خارجۀ امریکا گفته است که جهان تا زمانی با امارت اسلامی تعامل نخواهد کرد که آنها حقوق زنان و دختران را رعایت نکنند.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا به تاز‌گی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار افغان در امریکا این موضوع را مطرح کرده و گفته است ” من از لابلای گفت‌وگوهای که با کشورهای جهان داشته‌ام، این را درک کرده‌ام که طالبان خواهان روابط نورمال با کشورهای جهان اند، اما تا زمانی که آنان به این فرمان‌های سرکوب گرایانه‌شان ادامه دهند، این خواست‌شان تحقق پیدا نخواهد کرد.”

وزیر خارجه امریکا یادآور شده که حکومت امارت اسلامی تا کنون ۸۰ فرمان به منظور سرکوب و گرفتن حقوق زنان و دختران افغان صادر کرده است.

فرمان‌های که به باور این مقام امریکایی جلو رشد و پیشرفت زنان و دختران افغانستان را می‌گیرد.

وزیرخارجۀ امریکا گفته است که فرمان ماه دسامبر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی، ده‌ها میلیون افغان را که برای زنده ماندن خود به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند، به خطر انداخته است.

اقای بلینکن افزود”خیلی ساده می‌گویم، ما از فرمان‌های که طالبان یکی پی دیگر ابلاغ می‌کنند و حقوق زنان و دختران افغان را نقض می‌کنند متاسف هستیم و ما شاهد چنین نقض بوده‌ایم که آنان مانع آموزش، کار و مانع فعالیت آنان در رساندن کمک‌های بشری بوده اند، کمک‌های که تمامی افغان‌ها از آن مستفید می‌شوند”.

آقای بلینکن در حالی این موضوعات را مطرح کرده که این باور غالب وجود دارد که امریکا با امضای توافق‌نامه دوحه، زمینه سقوط جمهوریت و روی کار آمدن امارت اسلامی را مهیا کرده است.