وزارت دفاع امارت اسلامی از دیدار مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع امارت اسلامی با عبدالعزیز کاملوف، نماینده ویژه ریس جمهور ازبکستان در سیاست خارجی و عصمت الله رحیموف، نماینده آن کشور در امور افغانستان روی «تحکیم روابط» دو کشور خبر می دهد.

وزارت دفاع امارت اسلامی بعد از ظهر روزچهارشنبه (دوم حمل) با نشر رشته توییت از دیدار سرپرست  وزیر این وزارت با هیأت ازبکستانی در کابل خبر داده است.

دو طرف در این دیدار‌ها روی تحکیم روابط سیاسی میان دو کشور و مسایل سرحدی گفتگو  کرده اند.

در همین حال وزارت امور خارجه امارت اسلامی نیز از دیدار امیر خان متقی با نماینده ویژه ازبکستان در سیاست خارجی این کشور خبر داده و گفته که در این دیدار هر دو جناح بر روابط دو جانبه و راه حل برای مسایل مشترک تاکید کرده اند.

امیر خان متقی، وزیر امور خارجه امارت اسلامی در این دیدار بر روابط سیاسی افغانستان و ازبکستان اشاره کرد و گفته که حضور نمایندگان افغانستان  در نشست‌های مربوط به کشور در آسیای مرکزی مهم است.

با این حال رییس هیأت ازبکستان گفته است که سفر این هیأت به افغانستان به دستور شوکت میرضیایف، ریس جمهور ازبکستان به منظور گفتگو در باره روابط دوجانبه، کشاورزی و تجارتی صورت گرفته است.

در بخش از این دیدار‌ها رییس هیأت ازبکستان بر رساندن سطح تجارتی کشورش با افغانستان به ارزش یک میلیارد دالر تاکید کرد.

این در حالی است که نشست نمایندگان کشورهای همسایه‌های افغانستان بدون حضور نماینده از افغانستان به منظور بررسی  تحولات  کنونی افغانستان، همکاری های طرفین و تنظیم اوضاع در افغانستان در در تاشکند برگزار شده بود.