نوروز برای دومین سال متوالی از تقویم افغانستان حذف و به عنوان آغاز سال جدید خورشیدی تجلیل نشد. در این روز ادارات دولتی همانند روزهای عادی فعال بود و کارمندان موظف بودند تا طبق معمول در وظایف شان حاضر باشند.

اما بر اساس گزارش رسانه‌ها، برخی از نهادهای خصوصی و مراکز آموزشی خصوصی در افغانستان و همچنان برخی از نهادهای دپلوماتیک افغانستان در بیرون از این کشور، به هدف تجلیل از جشن باستانی نوروز، امروز را رخصتی اعلام کرده اند.

یک خانم که در یکی از اداره های مربوط به وزارت صحت عامه امارت اسلامی فعالیت دارد در صحبت با خامه پریس گفت که هرچند در خصوص حضور و یا عدم حضور کارمندان در اداره شان صادر نشده بود اما طبق معمول کارمندانی که در روز نخست سال نو در دفتر حاضر نشده بودند، از مدیریت آن اداره غیر حاضر شده اند.

این خانم که نخواست از وی نامی گرفته شود گفت اکثر کارمندان این اداره در روز نوروز در دفتر کارشان حاضر شده بودند.

در برخی از نقاط شهر کابل و ولایت‌ها مردم در خانه‌های شان از سال جدید خورشیدی را تجلیل کردند و به دید وادید با بستگان و خانواده‌های شان پرداختند.

در کابل (زیارت سخی) و ولایت بلخ (روضه شریف) که در نوروز سال‌های قبل بزرگترین مراسم‌های  آیین نوروزی را شاهد بود امسال در برنامه‌های شان تغییراتی را شاهد بود.

در این روز در سال‌های گذشته مردم در کنار دید و وادید از دوستان و بستگان‌شان با خانواده‌های شان به مراکز تفریحی می‌رفتند. اما در سال جاری تفریحگاه‌ها به خصوص تفریحگاه‌ بند قرغه از وجود خانواده‌ها خالی بود.

در زیارت سخی در کابل مراسمی کوچکی با اشتراک شماری از شهروندان برگزار شده بود. محسن حجت، عالم دین که مراسم جهنده بالا در زیاست سخی کابل زیر نظر او برگزار شده، تصاویری از جریان مراسم را در صفحه فیسبوکش منتشر کرده است.

براساس گزارش‌ها در شهر مزار شریف نیز نوروز حال و هوای سابق را نداشته است و مردم در این روز بیشتر به دید و بازدیدها و میله‌های خانوادگی اکتفا کردند.

رمضان یک تن از باشندگان شهر مزار شریف در صحبت با خامه پرس گفت که شمار زیادی از باشندگان این ولایت برای تفریح با خانواده‌های شان به دشت شادیان رفته بودند.

به گفته این باشنده مزار شریف، نیروهای امنیتی امارت اسلامی برای مردم که برای سپری کردن روز سال نو به دشت شادیان رفته بودند مزاحمت خاصی ایجاد نکرده و امنیت مردم را تامین کرده اند. به گفته کارمندان امر به معروف امارت اسلامی از خانم‌های که با خانواده های شان در دشت شادیان آمده بودند درخواست می‌کردند که حجاب شان را رعایت کنند.

در همین حال فرید یکی دیگر از باشندگان بلخ می‌گوید که آئین نوروزی (جنده بالا) در روزه سخی در شهر مزار شریف برگزار نشده است اما برخی مراسم‌های فرهنگی و دید و بازدیدها از سوی شهروندان به مناسبت سال نو خورشیدی وجود داشته است.

در ولایت‌های کندز و تخار نیز به مناسبت سال نو برنامه‌های شعر خوانی و مشاعره از سوی فرهنگیان این ولایت‌ها برگزار شده بود. گفتنی است که در تمامی کشورهای جهان براساس آئین‌های مختلف، اولین روز سال به عنوان یک آغاز جدید بگونۀ تجلیل می‌شود اما جشن باستانی نوروز که پیش از این به شمول افغانستان در شماری از کشورهای دیگر تجلیل می شد و رخصتی رسمی بود، از دو سال بدینسو بگونۀ رسمی از آن تجلیل نمی‌شود.