مسئولان ستره محکمه امارت اسلامی به روز سه‌شنبه (اول حمل) در نشست خبری در کابل از آغاز روند توزیع قباله های جدید شرعی در کشور خبر دادند.


مسئولان ستره محکمه روز سه‌شنبه،اول حمل می‌گویند که این طرزالعمل به هدف توزیع قباله های شرعی، تسریع روند توزیع قباله، جلوگیری از جعل و تزویر و ثبت ملکیت ها ترتیب شده است.
مولوی عبدالرحیم راشد، رئیس نشرات و ارتباطات خارجه ستره محکمه در این نشست گفت که طرزالعمل 29 مادهٔ جلوگیری از جعل و تزویر و توزیع قباله در ماه سرطان سال گذشته خورشیدی از سوی کابینه امارت اسلامی تصویب شده است.
به گفته آقای راشد، مسئولیت طرح و ترتیب چگونگی توزیع و جلوگیری از جعل و تزویر و توزیع قباله را هیئت متشکل از روسا، نمایندگان و مختصصین اداره اراضی، وزارت‌های مالیه و عدلیه و شهرداری کابل بعهده داشته است.
به گفته مقام‌های ستره محکمه، قباله‌های جدید با آرم و لوگوی امارت اسلامی ترتیب شده است.
آنان می گویند که در این قباله‌ها به منظور جلوگیری از جعل و تزویر، از بارکودهای مخصوص استفاده شده و ازین پس به صورت الکترونیکی و کاغذی برای متقاصیان توزیع خواهد شد.
گفتنی است که توزیع این سندها از حدود دو سال به اینسو متوقف بود.