وزارت معارف امارت اسلامی سال جدید تعلیمی 1402 را به روز سه‌شنبه اول حمل آغاز کرد.
احسان‌الله‌خطاب، سخنگوی وزارت معارف امارت اسلامی روز سه‌شنبه، اول حمل می‌گوید که سال جدید تعلیمی مکاتب پسرانه و از صنف اول تا ششم مکاتب دخترانه امروز آغاز شده است.
سخنگوی وزارت معارف روز در صحبت به خامه پرس تایید کرد که سال جدید تعلیمی بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شده است.
این وزارت به روز دوشنبه 29 حوت نیز در مکتوبی که به ریاست‌های معارف در ولایات، دستور آغاز مکاتب پسرانه در اول حمل را داده بود.
صنف‌های شش به بالا در مکاتب دخترانه از یک سال بدینسو بروی دختران دانش اموز مسدود است.