وزارت امور داخله امارت اسلامی می‌گوید که در جریان یک سال گذشته بیش از 16 هزار و 600 تن مظنون در پیوند به جرم‌های مختلف جنایی از ولایت‌های مختلف افغانستان بازداشت شده اند.

عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت که به روز دو شنبه، 29 حوت در نشست خبر در کابل گفت که در جریان سال 1401 به تعداد 16685 تن به ظن جرایم مختلف از سطح کشور بازداشت شده اند.

 به گفته سخنگوی وزارت داخله امارت اسلامی، در جریان این سال 190 تن مظنون قضیه‌های اختطاف بازداشت شده و برای دستگیری اختطاف‌چیان 200 عملیات از سوی این وزارت راه اندازی شده است. به گفته او در جریان سال 1401 106 قضیه اختطاف از سوی این وزارت به ثبت رسیده است.  

آقای تکور افزود که در جریان سال جاری خورشیدی به تعداد 103 میل سلاح‌های ثقیله و 10 هزار و 200 میل سلاح‌های خفیفه، مهمات، مواد منفجره و تجهیزات نظامی از سوی پولیس از نقاط مختلف کشور کشف و بدست آمده است.

این وزارت همچنان در جریان این سال 167 میلیون و 500 هزار افغانی از توزیع جواز سلاح و جواز گشت و گذار وسایط نقلیه زرهی عاید داشت داشته و به خزانه دولت واریز کرده است.

به گفته سخنگوی وزارت امور داخله امارت اسلامی، معینیت مبارزه با مواد مخدر این وزارت در جریان یک سال گذشته به تعداد 4210 عملیات را در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده که در نتیجه آن بیش از 5 هزار و 50 مظنون بازداشت و به تعداد 182 باب کارخانه تولید و پروسس مواد مخدر کشف و تخریب شده است.

همچنان به مقام‌های وزارت امور داخله، اداره پولیس ترافیک در جریان سال 1401 نزدیک به 300 میلیون افغانی بابت توزیع نزدیک به 35 هزار جواز سیر و توزیع حدود 29 هزار جواز رانندگی عاید داشته است.

به گفته آقای تکور، پولیس سرحدی وزارت داخله در جریان یک سال گذشته از قاچاق سه میلیون دالر و 16 کیلوگرام طلا به خارج از افغانستان جلوگیری کرده و 419 تن را در پیوند به این قضیه ها بازداشت کرده است.

سخنگوی وزارت امور داخله امارت اسلامی افزود که مرکز اسلاعاتی 119 پولیس در جریان یک سال گذشته بیش از 7 هزار و 200 تماس از شهروندان دریافت کرده که به 5595 مورد آن به‌گونۀ فوری رسیدگی شده است.

گفتنی است که سخنگوی وزارت امور داخله این معلومات را در نشستی که به مناسبت پایان سال 1401 خورشیدی و ارائه کارکردهای یک ساله این وزارت در کابل دایر شده بود، مطرح کرده است.