خامه پرس ستون ویژه «زنان افغانستان» را به‌منظور تقویت صدای زنان، اطلاع‌دهی و ایجاد بستر آگاهی‌بخش در مورد چالش‌های پیش روی زنان و بازتاب موفقیت آنان راه‌اندازی کرده است.

هدف از ایجاد این ستون، تجدید تعهد خامه پرس در حمایت از زنان و دختران افغانستان، دفاع از حضور فعال زنان در تمام عرصه‌های حیات و واکاوی چالش‌ها و ارزیابی راه‌کارهایی که شاخصه‌های جامعه باز در آن قابل تعریف است.

ستون ویژه‌ی زنان افغانستان در وب سایت خامه پرس به بازتاب صدای زنان می‌پردازد و موفقیت‌ها، خواست و نگرانی زنان و دختران را به گونه‌ی ویژه بازتاب می‌دهد. این ستون همچنان آخرین اخبار، داستان‌ها و رویدادهایی مربوط به زندگی زنان پوشش می دهد.

خامه پرس به مولفه‌های جامعه باز با مشارکت برابر زنان و مردان در تمام عرصه‌های حیات عمومی باور دارد و ستون ویژه زنان افغانستان این امکان را فراهم خواهد کرد تا راه‌کاری برای چالش‌هایی که چنین مولفه‌هایی را نفی می‌کند سنجیده شود.

ستون ویژه‌ی زنان افغانستان شامل مقالات، اخبار و داستان‌هایی خواهد بود که به زندگی زنان و دختران افغانستان مرتبط است و دیدگاه، موفقیت‌ها و ارزیابی راهکاری‌هایی برای توانمندسازی زنان افغانستان را از نزدیک دنبال خواهد کرد.

خامه پرس معتقد است که بازتاب صدای زنان و روایت تجربیات آنان تغییرات مثبتی را در جامعه رونما خواهد کرد و برای داشتن جامعه‌ی با مولفه‌های باز، روایت تجربیات زنان، سنجش امکان‌ فرصت‌های برابر آموزشی و شغلی در جامعه یک نیاز است.

خامه پرس تلاش می‌کند تا حد امکان این صفحه جامع و فراگیر باشد و به این منظور از شما دعوت می‌کنیم تا با ارسال دیدگاه‌تان در مورد چالش‌هایی که زندگی زنان و دختران را محدود ساخته، با ما در پیشبرد این مهم کمک کنید.

شما می توانید برای همکاری با خامه پرس به‌منظور پیشبرد صفحه «زنان افغانستان»، مقاله، اخبار، گزارش‌ها و تجربیات‌تان را به ایمیل آدرس اختصاصی ما به اشتراک بگذارید:  afghanwomenvoices@khaama.com