بیش از ۷۰ کشور جهان به شمول اتحادیه اروپا با نشر اعلامیهٔ مشترک، نگرانی اش را نسبت به ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان ابراز کرده است.

این کشورها در اعلامیه شان گفته اند که این ممنوعیت‌ها باعث ضعیف شدن ثبات اقتصادی و اجتماعی و همچنان تضعیف پیشرفت و حکومت‌داری فراگیر شده است.

این کشورهای جهان یادآور شده اند که ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر حکومتی داخلی و خارجی باعث عدم دست‌رسی میلیون‌ها افغان به کمک‌های بشردوستانه می‌شود.

زیرا به گفته آنان یک سوم کارمندان نهادهای مددرسان زنان اند و این نهادها در حال حاضر قادر به رفع نیازمندی‌های زنان و دیگر افراد جامعه نیستند.

گفتنی است که هرچند امارت اسلامی گفته است که متوقف بودن کار و آموزش زنان و دختران دایمی نیست اما تاکنون به رغم فشارها و درخواست‌ها مبنی بر آغاز دوباره آموزش و کار دختران زنان به این درخواست پاسخ مثبت نداده است.