بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که در ادامه کمک‌های بشردوستانه، یک بسته نقد ۴۰ میلیون دالری به افغانستان رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی در کابل سپرده شده است.

این بانک که تحت کنترل امارت اسلامی فعالیت دارد روز سه‌شنبه، بیست‌وسوم حوت با نشر خبرنامه‌ای از اهدای این بسته کمکی استقبال کرده و گفته است «بانک مرکزی افغانستان از هر حرکت اصولی که سبب ورود ارز‌‌ها به کشور و کمک به نیازمندان شود، قدردانی می‌کند.»

همزمان با رسیدن بسته ۴۰ میلیون دالری، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که فردا (چهارشنبه، بیست‌و‌چهارم حوت) مبلغ ۱۷ میلیون دالر را لیلام می‌کند.

این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان به روز سه‌شنبه هفته گذشته نیز از دریافت یک بستۀ کمکی ۴۰ میلیون دالری به کابل خبر داده بود.

گفتنی است که در جریان سه هفته گذشته سه بسته ۴۰ میلیون دالری به کشور رسیده که مجموع آن به ۱۲۰ میلیون دالر می‌رسد.

بر اساس آمار‌ها تاکنون بیش از ۳۰ بستۀ ۳۲ میلیون دالری و دست‌کم ۲۷ بسته‌ی ۴۰ میلیون دالری در قالب‌ کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان فرستاده شده است.

همزمان با روی‌کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان مجموع کمک‌های نقدی ارسال شده به افغانستان، به بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر رسیده است.