بانک مرکزی افغانستان که مدیریت آنرا امارت اسلامی به عهده دارد برای دومین روز متوالی است که از رسیدن بسته‌های نقدی ۴۰ میلیون دالری به کابل خبر می‌دهد.

این بانک روز سه‌شنبه و چهارشنبه در دو خبرنامه‌ی جداگانه از رسیدن بسته‌های ۴۰ میلیون دالری جامعه جهانی به افغانستان خبر داده که با این دو بسته، مجموع کمک‌های نقدی به افغانستان از مرز ۲ میلیارد دالر فراتر رفته است.

این در حالی است که ۱۲ روز قبل نیز یک بسته‌ی ۴۰ میلیون دالری به منظور کمک‌های بشردوستانه به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجاری منتقل شده بود.

تاکنون بیش از ۳۰ بسته‌ی ۳۲ میلیون دالری و دست‌کم ۲۸ بسته‌ی ۴۰ میلیون دالری در قالب کمک‌های بشردوستانه به افغانستان فرستاده شده که نحوه استفاده از آن در هاله‌ای ابهام است.

مجموع پول‌های فرستاده شده به افغانستان بعد از رویکار آمدن امارت اسلامی به ۲ میلیارد و ۶۳ میلیون دالر می‌رسد.