دفترهماهنگ ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) گفته است که ۱۷.۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ در افغانستان به کمک‌های صحی نیاز پیدا می‌کنند.

این دفتر گفته که برای ارایه این کمک‌ها در بخش‌های مختلف صحی به ۴۵۰ میلیون دالر نیاز است.

اوچا روز پنجشنبه، بیست‌وهفتم دلو با نشر توییتی نوشته که از میان ۱۷.۶ افراد نیازمند حدود ۱۵.۶ میلیون آنان در اولویت قرار دارند.

طبق ارزیابی دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، این کمک‌ها در بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی، مقاومت در برابر بیماری‌ها، سلامت بهبودی مادران و کودکان و برای افراد دارای معلولیت نیاز است.

پیش از این اوچا از نیازمندی بیش از ۲۸ میلیون افراد نیازمند در سال ۲۰۲۳ در کشور خبر داده و گفته بود ۶ میلیون در این کشور در آستانه قحطی قرار دارند.

در همین حال سازمان صحی جهان نیز با نشر گزارشی گفته که رقم افراد نیازمند در افغانستان به ۱۷.۶ میلیون خواهد رسید که از این میان ۵۳ درصد این نیازمندان را کودکان تشکیل می دهد.

در ادامه نیز به گفته سازمان صحی بین ماه‌های نوامبر ۲۰۲۲ تا مارچ سال روان میلادی، ۱۹.۹ میلیون نفر با وضعیت اضطرار عدم مصوونیت غذایی و سوء‌تغذیه مواجه شده یا مواجه خواهند شد.