بانک مرکزی افغانستان که مدیریت آنرا امارت اسلامی به عهده دارد گزارش داده که یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون دالری در ادامه کمک‌های بشردوستانه به کابل رسیده است.

این بانک روز پنج‌شنبه، بیستم دلو در خبرنامه‌ای گفته که این بسته‌ی چهل میلیون دالری به یکی از بانک‌های تجارتی افغانستان در کابل منتقل شده است.

ارسال بی‌وقفه‌ی بسته‌های کمکی که روند استفاده از آن مشخص نیست اخیرا سبب گمانه‌زنی‌هایی شده مبنی بر سوء‌استفاده از آن اما امارت اسلامی، معاونت سازمان ملل در افغانستان و سخنگوی وزارت خارجه امریکا آنرا رد کرده‌اند.

این کمک‌ها تا حدود دو ماه پیش به صورت هفته‌وار به افغانستان می‌رسید اما پس از انتقادهای گسترده برای مدتی متوقف و سپس به تاریخ ۲۴ جدی سال روان خورشیدی یک بسته‌ی ۴۰ میلیون دالری به کابل منتقل شد.

این روند پس از ۲۴ جدی دوباره متوقف شد و بانک مرکزی روز پنج‌شنبه، بیستم دلو اعلام کرده که یک بسته‌ی دیگر از مجموعه‌های ۴۰ میلیون دالری به افغانستان رسیده است.

تاکنون نزدیک به دو میلیارد دالر کمک نقدی به افغانستان صورت گرفته اما فقر در این کشور نه تنها مهار نشده بلکه تشدید شده است.

در حال حاضر ۲۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند و ۶ میلیون نفر در آستانه قحطی ملطق به سر می‌برند و ۸۷۵۰۰ کودک با بیماری سوء‌تغذیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند.