توماس وست، نماینده خاص امریکا در امور افغانستان از سفرش به سویس خبر داده و بار دیگر از سیاست امارت اسلامی که گفته می‌شود روند کمک‌رسانی سازمان‌های کمک‌رسان را مختل ساخته انتقاد کرده است.

آقای وست روز شنبه، پانزدهم دلو در رشته توییتی نوشته که به سویس سفر کرده و با رهبران نهادهای بین‌المللی کمک‌رسان، سازمان جهانی صحت و سازمان بین‌المللی مهاجرت دیدار کرده است.

آقای وست این دور از سفرهایش را به تاریخ ۲۹ جنوری به کشورهای پاکستان، آلمان و سویس آغاز کرده بود قرار بود به تاریخ ۴ فبروری پایان یابد.

او نوشته است که عموم نهادها و سازمان‌هایی که در افغانستان کار کمک‌رسانی را انجام می‌دهند بر این امر اجماع دارند که سیاست های طالبان ارسال کمک به میلیون ها نفر را تهدید میکند.»

این دور از سفرهای آقای وست پس از آن آغاز شد که امارت اسلامی به دنبال ممنوعیت تحصیل دختران فرمانی مبنی بر ممنوعیت کار زنان در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی را صادر کرد.

این امر سبب شده که فعالیت بیش از ۸۰ درصد موسسات در افغانستان متوقف یا کاهش یابد.

همچنان ایالات متحده در واکنش به اعمال این محدودیت‌های از سوی امارت اسلامی شماری از مقامات امارت را مشمول تحریم ویزای این کشور کرده است.