توماس وِست، نماینده‌ی ویژه امریکا در امور افغانستان با شماری مقام‌های آلمانی درباره وضعیت زنان افغانستان و برگشت آنها به کار دیدار و گفت‌وگو کرده‌است.

آقای وِست بامداد امروز جمعه، چهاردهم دلو در رشته‌توییتی نوشته است که با مقام‌های آلمانی درباره برگشت زنان به کار به هدف فراهم‌سازی کمک‌های «حیاتی» برای مردم افغانستان بحث کرده‌است.

به گفته‌ وست، این یک مقطع برای افغان‌های نیازمند و تمام کشورهای که خواهان اقتصاد با ثبات اند، می‌باشد.

آقای وست افزوده است که با زنان افغان که از برنامه‌های سلامت مادری و آموزش پشتیبانی می‌کنند، نیز دیدار کرده است.

امارت اسلامی پس از دست یافتن به قدرت محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند.

حکومت کنونی افغانستان در ابتدا دروازه‌های مکاتب را به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته کرد. به‌تازگی هم تحصیل دختران را تعلیق و کار زنان در نهادهای غیردولتی را منع کرده‌ است.

توماس وِست به تاریخ ۱۰ دلو سفر خود به پاکستان، آلمان و سوئیس را آغاز کرد. او گفته است که با شرکای امریکا، افغان‌ها و سازمان‌های امداد بشردوستانه در مورد منافع مشترک در افغانستان مشورت می‌کند.