مقام‌های حکومت امارت اسلامی تایید کرده‌اند که اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه از سوی‌ نیروهای امنیتی برای تحقیقات بازداشت شده‌است.

استاد مشعل، یکی از منتقدین سرسخت ممنوعیت تحصیل دختران حوالی ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج‌شنبه، سیزدهم دلو از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شد.

عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات‌وفرهنگ ناوقت پنج‌شب با نشر توییتی بازداشت استاد مشعل را تایید کرد.

آقای حماد درباره بازداشت اسماعیل مشعل نگاشته است که استاد مشعل از چند مدتی بدینسو دست به اقدامات تحریک‌آمیز علیه نظام‌ می‌زد.

رییس نشرات وزارت اطلاعات‌وفرهنگ افزود: «او خبرنگاران را گردآوری کرده و هرج و مرج را به راه انداخته بود، بناً ادارات امنیتی او را برای تحقیقات باخود برده است.»

استاد مشعل که چندی پیش در اعتراض به ممنوعیت امارت اسلامی بر آموزش زنان در یک برنامه زنده تلویزیونی اسناد تحصیلی خود را پاره کرده بود، به تازه‌گی کراچی سیاری را به نام «اقراء» یا بخوان ساخته و می‌خواست که در سه روز ۲۱ هزار جلد کتاب‌های شخصی خود را به افراد با سواد اهدا کند.

اسماعیل مشعل گفته بود که در اعتراض به ممنوعیت بر آموزش زنان و دختران افغان مکتب خصوصی و دارالمعلمین خود را بسته و در سه دانشگاه از سمت استادی‌اش هم استعفا کرده‌است.