منیر اکرم، نماینده‌ی پاکستان در سازمان ملل گفته که منع آموزش و کار زنان ریشه در فرهنگ پشتون‌ها دارد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در این سازمان به اظهارات نماینده پاکستان واکنش نشان داده و گفته که ممنوعیت آموزش ربطی به فرهنگ مردم افغانستان ندارد.

سازمان ملل روز چهارشنبه، دوازدهم دلو نشستی در مورد افغانستان برگزار کرده بود و نماینده پاکستان در این سازمان اظهارات عمران خان، نخست‌وزیر پیشین این کشور در مورد مردم افغانستان را تکرار کرد و افزود که ممنوعیت آموزش و کار زنان افغانستان ریشه در فرهنگ پشتون‌های افغانستان دارد.

نصیر احمد فایق نیز در این نشست حضور داشت و در رد اظهارات نماینده پاکستان گفت که ممنوعیت آموزش ربطی مردم افغانستان ندارد بلکه از بیرون بر مردم تحمیل شده است.

خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی نیز پیش از این گفته بود که «مردم افغانستان خود نمی‌خواهند که زنان و دختران‌شان را به مکتب بفرستند.»

اما مردم افغانستان طی نزدیک به دو سال گذشته به ممنوعیت آموزش دختران واکنش نشان داده و توجیهات مبنی بر اینکه ممنوعیت آموزش ریشه فرهنگی دارد را نفی کرده‌اند.