بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترل امارت اسلامی فعالیت دارد اعلام کرده است که فردا چهار شنبه، دوازدهم دلو ۱۶ میلیون دالر را لیلام می‌کند.

این بانک امروز سه‌شنبه، یازدهم دلو در اعلامیه‌ای از بانک‌ها، شرکت‌های خدمات پولی و صرافی‌های واجد شرایط خواسته است تا در این داوطلبی شرکت نمایند.

در اعلامیه همچنان آمده است که برنده‌گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز لیلام، تصفیه نمایند.

گفتنی است که یک دالر امریکایی امروز سه‌شنبه، یازدهم دلو ۸۹ افغانی تبادله شده است.

این بانک چند روز قبل نیز به‌منظور حفظ ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی چندین یک بسته‌ی ۱۶ میلیون دالری را وارد بازار کرده بود.