سفارت جاپان در افغانستان به تصمیم تازه امارت اسلامی درباره ممنوعیت اشتراک دختران در آزمون کانکور دانشگاه‌های خصوصی واکنش نشان داده و گفته است که این اقدام محدودیت‌ها بر دختران مایوس کننده است.

این سفارت امروز سه‌شنبه‌، یازدهم دلو با نشر توییتی نگاشته است که سفارت جاپان از تصمیم امارت اسلامی در مور حذف زنان دانشجو از امتحانات ورودی دانشگاه‌‌ها «ناامید و مایوس» است.

سفارت جاپان در افغانستان هم‌چنان از حکومت کنونی افغانستان خواسته است که در مورد تصمیم شان تجدید نظر کنند و فرصت‌های آموزشی برابر را برای دختران و زنان فراهم کنند.

سه روز پیش، وزارت تحصیلات عالی حکومت امارت اسلامی به دانشگاه‌های خصوصی دستور داد که تا «امر ثانی» به دختران اجازه ندهند در آزمون کانکور این دانشگاه‌ها اشتراک کنند.

پیش از این، وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی در دسمبر ۲۰۲۲ ادامه تحصیل زنان و دختران را در تمام دانشگاه‌های افغانستان تا «امر ثانی» منع قرار داد.

چند روز پس از‌ آن، وزارت اقتصاد امارت اسلامی طی نامه‌ای به تاریخ ۲۴ دسمبر ۲۰۲۲ زنان و دختران را از ادامه‌ٔ کار در سازمان‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی منع کرد.

وضع محدودیت های کار و تحصیل زنان موجب انتقاد‌های شدید بین المللی شده است.