مسوولان خط آهن بلخ می‌گویند که امارت اسلامی از طریق صادرات و واردات اموال تجارتی از بندر حیرتان به کشورهای آسیای‌میانه روز ۱۲ میلیون افغانی عواید جمع‌آوری می‌کند.

محمد شفیق محمود، رییس خط آهن ولایت بلخ روز یک‌شنبه،‌ نهم دلو گفته که روزانه ۱۷۰ الی ۲۰۰ واگون اموال تجارتی از بندر حیرتان وارد و ۲۰ واگون اموال تجارتی از این طریق به کشورهای آسیای میانه صادر می گردد.

در همین حال روز گذشته مسوولان این اداره از انتقالات ۱۲۴ هزار تن متریک اموال تجارتی خبر داده افزودند این انتقالات از طریق بندر تورغندی و آقینه حیرتان صورت گرفته است.

این درحالی است که مسوولان گمرک در ولایت بلخ از افزایش ۶۰ درصدی عواید این گمرک خبر داده و گفته بود عواید روزانه در این اداره به ۵۰۰ تا ۶۰۰ لک افغانی می‌رسد.