وزارت عدلیه‌ امارت اسلامی اعلام کرده است که ۳۲ دفتر راهنمای معاملات در شهر کابل به‌دلیل فعالیت غیرقانونی مسدود شده‌اند.

این وزارت امروز شنبه‌، هشتم دلو با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از ۱۹۵ دفتر راهنمای معاملات در ماه جدی سال روان نظارت شده است.

وزارت عدلیه‌ افزوده است که در جریان این بررسی، ۳۲ دفتر به‌دلیل نداشتن جواز، ختم تاریخ جواز و باز کردن‌ نمایندگی‌های جداگانه، مهرلاک و مسدود شده‌‌اند.

این وزارت تصریح کرده است که پس از شکایت‌های مردم، جواز ۱۹ دفتر رهنمای معاملات نیز لغو شده است.

پیش از این نیز وزارت عدلیه دفترهای رهنمای معاملات را در کابل و ولایت‌های افغانستان به‌دلیل فعالیت های غیرقانونی مسدود کرده است.

قابل یادآوری است که وزارت عدلیه صلاحیت صدور جواز کار به دفترهای رهنمای معاملات را دارد و بر کار این دفترها نظارت می‌کند.