مسوولان اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی به خامه‌پرس تایید کردند که وزارت تحصیلات عالی با فرستادن مکتوبی به دانشگاه‌های خصوصی ثبت‌نام دختران در آموزن کانکور سال ۱۴۰۲ را ممنوع اعلام کرده است.

در مکتوب وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی که امروز شنبه، هشتم دلو به شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، آمده است که ثبت‌نام محصلان طبقه‌اناث الی امر ثانی مجاز نیست.

محمد کریم ناصری، سخنگوی اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی با فرستادن پیام به خامه‌پرس گفته است که این مکتوب حقیقت دارد و امروز ساعت ۲ بجه به‌طوری رسمی به دانشگاه‌ها فرستاده شده است.

در مکتوب وزارت تحصیلات عالی هم‌چنان آمده است که دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلی خصوصی مکلف هستند تا پنج‌ روز پیش از برگزاری آزمون کانکور، این وزارت و اداره ملی امتحانات را در جریان بگذارند تا هیات مشترکی برای نظارت از روند آزمون کانکور توظیف شود.

تااکنون مسوولان وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی به شکل رسمی در این باره به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند.

پیش از حکومت امارت اسلامی مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته کرده است که واکنش‌های ملی و بین‌المللی را درپی داشت.

هم‌چنان مقام‌های امارت اسلامی تحصیل زنان و دختران را در دانشگاه‌های دولتی را نیز تا امر ثانی تعلیق کرده بودند.