بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترل امارت اسلامی فعالیت دارد اعلام کرده است که فردا یکشنبه، نهم دلو ۱۶ میلیون دالر را لیلام می‌کند.

این بانک امروز شنبه، هشتم‌ دلو در اعلامیه‌ای از بانک‌ها، شرکت‌های خدمات پولی و صرافی‌های واجد شرایط خواسته است تا در این داوطلبی شرکت کنند.

در اعلامیه همچنان آمده است که برنده‌گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز لیلام تصفیه کنند.

گفتنی است که یک دالر امریکایی امروز شنبه، هشتم دلو ۸۹ افغانی تبادله شده است.

این بانک پیش از این نیز به‌ منظور حفظ ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی چندین بسته‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ میلیون‌دالری را لیلام کرده بود.