پیکر نویسنده و روزنامه نگار معروف ایرانی به روز سه شنبه با حضور ده‌ها تن از فرهنگیان و نویسنده‌گان پارسی در شهر پاریس به خاک سپرده شد.

احمد احرار به تاریخ ۲۲ دسامبر به عمر ۸۸ سالگی در کشور فرانسه وفات کرد.

احرار، خالق کتاب معروف و پرفروش «شاهین سپید» است که در آن سرگذشت حسن صباح، مبارز اسماعیلی و فرمانده قلعه الموت را به رشته تحرير در‌ أورده است. این کتاب یکی از پرفروش‌ترین اثرهای تاریخی و داستانی احمد احرار است که هنوز از آن در کتابفروشی های ایران، افغانستان و تاجیکستان سراغ می‌شود.

احمد احرار پیش از انقلاب اسلامی در ایران، به عنوان سرمقاله نویس و سردبیر با روزنامه اطلاعات کار می‌کرد و پس از سقوط حکومت شاه، راه مهاجرت پیش گرفت و ایران را ترک کرد.

وی پس از تاسیس روزنامه کیهان لندن، برای مدت ۳۰ سال با این روزنامه به عنوان عضو هیات تحریر و سردبیر کار کرد.

برخی کتابهای تاریخی دیگر نیز به شمول «مردی از جنگل»، «افسانه شجاعان»، «طوفان در ایران» و «دو قرن فراز و نشیب سیاست و مطبوعات در ایران» از جمله آثار معروف احمد احرار است.