تحقیقات جدید یک موسسه امریکایی نشان می‌دهد که یک سنگ آسمانی بزودی از نزدیک آفتاب عبور کرده و در مداری نزدیک به کره‌ی زمین قرار می‌گیرد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، این سنگ به زودی از نزدیکی آفتاب گذشته و در اول ماه‌فبروری در مداری نزدیک به زمین خواهد رسید.

به اساس گفته‌های دانشمندان با توجه به سرعت این سنگ آسمانی، داخل شدن دوباره آن به نظام شمسی ما در ۵۰ هزار سال دیگر اتفاق خواهد افتاد.

گفته می‌شود این سنگ آسمانی در ماه مارچ سال‌گذشته توسط یک موسسه تحقیقاتی امریکایی بنام زویکی ترانسینت فاسیلیتی ( Zwicky Transient Facility)زمانی که از سیاره مشتری می‌گذشت کشف شد.

تحقیقات نشان می‌دهد که این سنگ آسمانی با عبور از ساحه یخبندان نظام شمسی در ۱۲ جنوری در نزدیک‌ترین فاصله با آفتاب قرار می‌گیرد و پس از آن در مداری نزدیک به زمین قرار می‌گیرد.

نیکولاس بایفر، متخصص فزیک‌ فضایی در مورد مشخصات این سنگ آسمانی گفته که قطر این سیاره یک کیلومتر بوده با شعاع سبز احاطه شده و مواد تشکیل شده این سنگ آسمانی از یخ و خاک می‌باشد.

با این حال تامس پرنس پروفیسور فزیک درانستیتوت تکنالوژی کالفورنیا امریکا در گفتگو با فرانس پرس گفته است که این سنگ آسمانی در وقت گذشتن از نزدیک زمین «بسیار روشن» خواهد بود.

به باور شماری از این دانشمندان با سرعتی که این سنگ آسمانی در حرکت است داخل شدن دوباره آن به نظام شمسی ما در ۵۰ هزار سال دیگر ممکن خواهد بود با این حال اقای بایفر متعقد است که شاید نظام شمسی کاملا آنرا دفع کند که دیگر هرگز نتواند به محوطه داخلی این نظام وارد شود.

پیش‌ از این نیز در سال ۱۹۹۷ سنگ بزرگی با ۶۰ کیلو متر قطر که از زمین عبور کرده که دیدن با چشم ازکره زمین ممکن بود و برای دومین بار در سال ۲۰۲۰ از زمین عبور کرده بود.

بر اساس دیدگاه این دانشمند هر قدر فاصله عبور سنگ آسمانی با زمین نزدیک باشد به همان اندازه دانشمندان می‌توانند در مورد ترکیب، اثرات حیات در سیارات دیگر نظام شمسی تحقیق کرده و معلومات بیشتر بدست آورند.