تصمیم وزارت تحصیلات امارت اسلامی مبنی بر تعلیق تحصیل زنان به رغم محکومیت‌های گسترده‌ای که از سوی جامعه جهانی دریافت کرده با موجی از استعفای استادان دانشگاه نیز همراه شده است.

بربنیاد گزارش‌ها، تاکنون بیش از ۶۰ استاد دانشگاه در واکنش به ممنوعیت تحصیل زنان از سمت‌شان به عنوان استاد دانشگاه استعفا داده و شماری از آنان استعفانامه‌های‌شان را در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر کرده‌اند.

چهار روز از صدور فرمان وزارت تحصیلات امارت اسلامی مبنی بر تعلیق تحصیل زنان می‌گذرد و تاکنون برعلاوه محکومیت‌های گسترده‌ای بین‌المللی که در قبال داشته، اعتراضاتی به انحای مختلف در داخل افغانستان را نیز کلید زده است.

اعتراضات خیابانی زنان معترض و دانشجویان، تحریم صنف‌های درسی توسط پسران دانشجو، استعفای کتله‌ای اساتید دانشگاه و عجر امارت اسلامی از توجیه این تصمیم از جمله عواقبی است که محصول مستقیم منع تحصیل زنان شمرده می‌شود.

عبیدالله وردک نخستین استادی بود که در اعتراض به بسته شدن درب دانشگاه‌ها به روی دانشجویان دختر استعفا داد. او استاد دانشگاه کابل می‌باشد و با داشتن ۱۰ سال تجربه کاری در بخش تدریس ریاضیات از سمت اش به رسم اعتراض کناره‌گیری کرد.

ذکریا شنیزی، سکندر زدران، نصیراحمد سلطانی و عبدالهادی اسدی (استادان دانش‌گاه پولی‌تخنیک)، عبدالرضا مطمئن (استاد دانش‌کده‌ی زراعت)، محمدآصف استانکزی (استاد دانش‌گاه خصوصی جهان)، عبیدالله سعیدی (استاد دانش‌کده‌ی زراعت دانش‌گاه لغمان) و ظاهرشاه صفاری (استاد دانش‌کده‌ زراعت دانش‌گاه هلمند) همچنان از جمله استادانی هستند که به رسم اعتراض از سمت‌شان کناره گیری کرده‌اند.

صفی‌الله سمون (استاد دانش‌کده‌ی اقتصاد دانش‌گاه کندهار)، محمدعمر کندزی (استاد دانش‌کده‌ی اقتصاد دانش‌گاه کندز)، امیر ارسلان خراسان‌پور (استاد دانش‌کده‌ی ژورنالیزم مؤسسه‌ی تحصیلات عالی فانوس)، نظیراحمد رزاقی ولی‌الله شفق (استاد دانش‌گاه تخار)، به همین ترتیب جاوید مومند (استاد دانش‌گاه خصوصی جهان)، فیض‌الرحمان اسحاق‌زی (استاد رشته‌ی فیزیک دانش‌گاه کابل)، اسحاق شهباز (استاد دانش‌گاه‌های خصوصی در کابل)، ناصر سادات (استاد دانش‌گاه خصوصی جهان)، مجیب‌الرحمان احمدزی (استاد در دانش‌گاه کابل)، رشاد جمال‌یار (معاون علمی دانش‌گاه بلخ)، فردوس پیرزاد (استاد در دانش‌کده‌ی ژورنالیزم دانش‌گاه بلخ)، نصیراحمد (استاد در دانش‌گاه خصوصی تاج در بلخ) از جمله استادانی اند که به رسم اعتراض از سمت شان کناره گیری کرده اند.

همزمان با این شماری از دانشجویان در دانشگاه‌های پلی‌تخنیک، ننگرهار، کابل و افغان پامیر صنف‌های درسی بدون دختران را تحریم کرده و انتظار می‌رود که روند تحریم صنف‌های درسی بدون دختران از سوی دانشجویان پسر گسترش پیدا کند.

رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که امارت اسلامی شماری از استادان دانشگاه هرات را تهدید کرده‌اند که استعفا ندهند. و بربنیاد گزارش‌ها یک استاد نیز به خاطر استعفایش لت‌وکوب شده است.