سازمان بین‌المللی مهاجرت آنچه که در افغانستان می‌گذرد را «بحران حقوق زنان» نامیده از عواقب آن هشدار داده است.

این سازمان می‌گوید که محروم کردن زنان و دختران از تحصیل نه تنها بحران انسانی را افزایش می‌دهد بلکه دست‌یابی به صلح پایدار را نیز مشکل می‌سازد.‌‌‌

سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) روزپنج‌شنبه، اول جدی با نشر توییتی نوشته است «محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل نه تنها بحران انسانی را تشدید می کند، بلکه تلاش ها برای دستیابی به صلح پایدار، ثبات و توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می کند.»

وزارت تحصیلات امارت اسلامی روز سه‌شنبه، سی ‌‌‌ام قوس در یک مکتوب رسمی به دانشگاه‌های سراسر کشور تحصیل دختران را الی امر ثانی ممنوع کرد. تصمیمی که با واکنش‌های جدی و گسترده‌ بین المللی به مواجه شده است.

این در حالی است که سازمان‌های بین المللی با محکوم کردن ممنوعیت دختران و زنان از آموزش گفته‌اند این تصمیمات جدید مقام‌های امارت اسلامی «بی اعتنایی» این حاکمان را به مطالبات جهان و مردم افغانستان نشان می‌دهد.

همزمان با در جریان دو روز گذشته بیشتر از ۶۰ استاد دانشگاه های افغانستان با شعار «یا همه یا هیچ کس» از سمت های‌شان به عنوان استادی در دانشگاه‌ها استعفا داده‌اند. و شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها در واکنش با این تصمیم اعتصاب درسی کرده‌اند این عمل را «تبیعض علیه دختران و زنان» خوانده‌اند.

با این حال شماری از زنان و دختران در شماری از ولایت‌های کشور اعتراضات را با شعار« نترسید، نترسید ما با هم استیم» راه‌پیمای کردند که به گفته آنان در جریان این اعتراضات از سوی نیروهای امارت اسلامی لت و کوب و بازداشت شده‌اند.

سازمان ملل‌های بین المللی، وزارت امور خارجه امریکا، قطر و شماری زیادی از سران کشورها و چهره‌های سیاسی دیگر منع دختران را از تحصیل نکوهش کرده و این را برای آینده افغانستان «فاجعه بار» خوانده اند.