مولوی ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی می‌گوید که تمام قوانین این وزارت که مربوط به دولت پیشین بود لغو شده و اعطای اعتبار علمی به استادان تغییر کرده است.

بر بنیاد گزارش‌ها، آقای ندیم در گفتگو با استادان و کارمندان دانشگاه زون شرق افغانستان گفته که اصول و مقررات قبلی وزارت تحصیلات مطلقن لغو شده و عمل بر آن جایز نیست.

او همچنان به رسانه‌های داخلی گفته روند اعتبار علمی به استادان دانشگاه نیز لغو شده اما توضیح نداده است.

استادان قبلا بر اساس کتاب‌هایی که چاپ می‌کردند، مقاله‌هایی که در ژورنال‌های علمی منتشر می‌کردند یا بر اساس سالهایی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌کردند از سوی وزارت تحصیلات عالی ترفیع می‌گرفتند یا اعتبار علمی کسب می‌کردند.

این درحالی است که ندا محمد قبلا در سفری به هرات گفته که میزان شایستگی نیروهای امارت اسلامی باید براساس ماین‌گذاریهایی که انجام داده‌اند ارزیابی شود.

به گفته‌ی او، امتحان سویه گرفتن از نیروهای امارت اسلامی توهین به آنان است و آنان نیازی به امتحان ندارند.