نصب کره زمین در کابل از سوی ریاست شهرداری با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است.

این کره که هشت متر قطر دارد در چهارراهی دهنه باغ شهر کابل نصب شده و تصاویر منتشر شده از آن نشان می‌دهد که افغانستان با اختصار کشورهای همسایه برجسته شده است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی به جابجایی مرزها در این نقشه اشاره کرده و برخی دیگر عدم سواد کافی از مرزهای سیاسی کشورها را در طراحی این نقشه دخیل دانسته‌اند.

این نقشه طوری طراحی شده که کشمیر در آن به عنوان یک کشور مستقل نشان داده می‌شود و بخش‌های بزرگی از ایران و پاکستان نیز ضمیمه‌ی افغانستان شده است.

همچنان در بخش شمالی مرز افغانستان دیده می‌شود که به مرزهای برخی از کشورهای آسیای میانه دست‌اندازی شده و افغانستان با قزاقستان هم مرز شده است.

افغانستان در این نقشه با رنگ سفید و پرچم “امارت اسلامی” دیده می‌شود که و نسبت به مساحت واقعی آن درمیان کشورهای دیگر بزرگنمایی شده است بدون آنکه نسبت این بزرگنمایی در دیگر کشورها نیز لحاظ شود.

شخصی که طراحی این نقشه را به او نسبت می‌دهند عصمت‌الله حبیبی نام دارد و خبرگزاری فرانسه به نقل از او گزارش داده که “ما افغانستان را در این نقش برجسته کردیم تا مردم کشورشان را بشناسند.”

همچنان نعمت‌الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل نیز امروزپنج‌شنبه، هفدهم قوس با نشر پیام ویدیو درمورد واکنش مبتنی بر نابجای کشورها درنقشه کره زمین می گوید که «این چهاراهی تا حالا به صورت رسمی افتتاح نشده و قرار است هفته بعدی افتتاح گردد واین یک نقشه سمبولیک است و صد فیصد نمی‌تواند به صورت درست جابجا گردد. هدف کلی این برجسته سازی کشورافغانستان بوده است.»