دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در آستانه ۷۵مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۱ این قطعنامه را به اشتراک گذاشته که از دولت‌های مشروع و مبتنی بر رای مردم حمایت می‌کند.

این دفتر روز پنج‌شنبه، هشتم دسامبر (هفدهم قوس) با اشاره به ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته است که “من حق سهم‌گیری در امور سیاسی کشور خود” را دارم.

دهم دسامبر برابر است با ۷۵مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه‌ساله از این روز در سراسر جهان بنام روز جهانی حقوق بشر تجلیل می‌شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۳۰ ماده تنظیم شده و ماده ۲۱ آن به صراحت بیان می‌کند: «هرکس حق دارد مستقیماً یا به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید. اراده ملت اساس قدرت اختیارات ملی است، این اراده به وسیله انتخابات شرافتمندانه صورت می گیرد که دوره به دوره از طریق انتخابات عمومی یکسان، با رای مخفی یا بنا به روشی مشابه با آن که آزادی رای را تامین، انجام می یابد.»

این درحالی است که امارت اسلامی هرچند دولت خود را همه‌شمول می‌دانند اما انتخابات را نمی‌پذیرند و هیچ زنی را نیز در کابینه‌ی خود معرفی نکرده‌اند.

همچنان اقشار دیگر جامعه مثل اقوام و مذاهب در اقلیت به شمول هندوباوران مجبور به کوچ از افغانستان شده‌اند و دگرباشان جنسی نیز یا کوچانده شده یا هم در خفا زندگی می‌کنند.