در ادامه کمک‌های بشردوستانه بانک مرکزی اعلام کرده که یک بسته 40 میلیون دالری امروز، پانزدهم قوس به کابل رسیده است.

بانک مرکزی افغانستان در رشته تویتی‌هایی روز سه‌شنبه، پانزدهم قوس گزارش اعلام کرده که یک بسته 40 میلیون دالری دیگر در ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی کابل منتقل شده‌است.

از سوی هم آمارها نشان می‌دهد که تا کنون حدود 20 بسته‌ی 40 میلیون دالری و بیشتر از 30 بسته 32 میلیون دالری از سوی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان کمک شده است.

براساس آمار بانک مرکزی، در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه‌ی جهانی پس از تسلط حکومت امارت اسلامی بر افغانستان به بیش از یک میلیارد و ۷۵۳ میلیون دالر می‌رسد.

هنوز چگونگی استفاده از این پول‌ها منتشر نشده و بربنیاد بررسی‌های سیگار، دفتر بازرسی ویژه ایالات متحده امریکا، وزارت خارجه این کشور از ارزیابی شفاف کمک‌های نقدی به افغانستان جلوگیری می‌کند.