دیده حقوق بشر در واکنش به تشدید قیودات بر زنان و منع آنان از رفتن به ورزشگاه‌ها از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته است تا عضویت افغانستان از این کمیته را به حالت تعلیق درآورد.

روزگذشته، چهاردهم قوس دیده بان حقوق بشر با نشر بیانیه‌ای از کمیته بین المللی المپیک خواسته که عضویت افغانستان از این کمیته را تا زمانیکه اجازه ورزش برای زنان و دختران افغانستان داد نشده است به تعلیق آورده شود و تمامی کمک های مالی‌المپیک نیز به این کشور متوقف شود.

مینکی وردن، مدیر ابتکارات جهانی دیدبان حقوق بشر گفته است که هزاران زن و دختر افغان پس از تسلط امارت اسلامی از فعالیت‌های ورزشی محروم شده‌اند و کمیته بین‌المللی المپیک تعلیق افغانستان را از این کمیته باید تا جلسه بعدی هیت اجرای نهایی سازد.

افغانستان در سال ۱۹۳۶ عضویت کمیته جهانی المپیک را به دست آورد که قبل از افغانستان در سطح آسیا تنها دو کشور فیلیپین و جاپان عضویت این کمیته را داشته است.

پس از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تعدادی زیادی از ورزشکاران افغانستان به شمول زنان، این کشور را ترک کردند یا هم از ورزش دست کشیدند. پس از آن هیچ فعالیت و مسابقات ورزشی میان زنان ورزشکار افغانستان برگزار نشده است.