یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده است که کودکان در سراسر جهان با تلاقی بحران‌ها از جمله با افزایش درگیری‌ها، تغییرات اقلیمی و آوارگی گرفته تا افزایش نرخ سوتغذیه مواجه هستند.

یونسف از طریق فراخوان بشر‌دوستانه برای کودکان درسال 2023 برای کمک به بیش از 110 میلیون کودک درخواست کمک 10.3 میلیارد دالری کرده‌است.

در گزارش صندوق حمایت از کودکان که امروز سه‌شنبه، پانزدهم قوس منتشر شده آمده است که بیش از 400 میلیون کودک در مناطق تحت درگیری زندگی می‌کنند و همچنان افزون بر 36.5 میلیون کودک از خانه‌های‌شان آواره شده‌اند.

یونیسف تاکید کرده که در سرتاسر جهان، کودکان با تلاقی تاریخی بحران‌ها از درگیری و آوارگی گرفته تا شیوع بیماری‌های عفونی و افزایش بیماری سوء تغذیه مواجه هستند که برای کمک به 10.3 میلیارد دالر نیاز می‌باشد.

این نهاد حامی کودکان اقدامات بشردوستانه فوری و به‌موقع را یک اقدام درست برای جلوگیری از فاجعه بشری خصوصا در قسمت حیات کودکان عنوان کرده است.