تاریخ دهم دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر؛ در ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس آزاد است هر عقیده‌ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص می‌باشد و می تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی، اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.»

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از تاریخ اول دسامبر شمارش معکوس تا دهم دسامبر (روز جهانی حقوق بشر) را آغاز کرده و روز سه‌شنبه، ۶ دسامبر خلاصه‌ای از ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر را به اشتراک گذاشته است.

ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی عقیده، فکر و بیان صریح را به‌عنوان حق بنیادی هر شخص عنوان کرده است در حالی از سوی یوناما مطرح شده که سرکوب، سانسور و تهدید عقاید متفاوت افزایش یافته است.

فعالان حقوق بشر فقط به صرف اینکه به آزادی زنان، بیان آزاد و آزادی‌های فردی زنان در جامعه باور دارند به بند کشیده می‌شوند و فضای انتقاد از حکومت شدیدا محدود شده است.

پس از روی‌کار آمدن «امارت اسلامی» بخش بزرگی از مردم با باورها و افکار متفاوت از افغانستان کوچانده شده‌اند و اکنون شمار هندوباواران، سیک‌ها، یهودیان، دگرباشان جنسی، دگراندیشان، فعالان حقوق بشر، زنان تحصیل‌یافته، هنرمندان و دیگر اقلیت‌های فکری، مذهبی و جنسی از این کشور یا تبعید شده‌اند یا زندگی‌شان در سایه و در خفا می‌گذرد.

در حال حاضر مکاتب بر روی دختران بزرگسال مسدود شده است و وزیر تحصیلات امارت اسلامی‌ می‌گوید که تحصیل کردن فرهنگ خارجیان است. آنان به خود حق می‌دهند که میزان شایستگی یک شخص را بر اساس ماین‌گذاری‌هایی که انجام داده‌اند بسنجند ولی به مردم این اجازه را نمی‌دهند تا تحصیل کنند و به روش خاص خودشان به شایستگی دست‌یابند.

افغانستان نیز یکی از کشورهایی است که به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر رای مثبت داده و به این ترتیب موظف به رعایت تمام موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر است.